185
1 -12/2012 —
TELE-satellite International —
全球发行量最大的数字电视杂志
Wytwarzają anteny od 1937 r.
Dostarczają wszelkie komponenty potrzebne
do odbioru TV
Rozszerzają działalność o dystrybucję HDMI i
sprzęt bezprzewodowy
Poszerzają swoją sieć dystrybucji na całą
Europę
Oferują zarówno własne produkty jako OEM i
pod marką zamawiającego
75
lat anten
TV firmy
Antiference