50
TELE-satellite International — The World‘s Largest Digital TV Trade Magazine
— 1 -12/2012
Miernik wielofunkcyjny do DVB-S i DVB-T
Raport z testów
Satlink
WS-6936
nadaje się do pomiarów sygnałów DVB-S i
DVB-T
specjalna cecha - wbudowany blindscan dla
sygnałów satelitarnych
można go także używać jako odbiornik
odpowiedni do ustawiania anten z
obrotnicami
bardzo precyzyjna prezentacja wyników
pomiaru