28
TELE-satellite International — The World‘s Largest Digital TV Trade Magazine
— 1 -12/2012
Analizator sygnału DVB-T2
Raport z testów
Horizon
HD-T2
Wygodne wyszukiwanie
kanałów wykrywające wszystkich
nadawców
Potrafi lokalizować interfejs 4G
Funkcja eksportu wyników
pozwala tworzyć protokoły z
pomiarów
Bateria o długiej żywotności
Nadaje się także dla
nieprofesjonalistów dzięki
dodatkowej funkcji „Star”