251
1 -12/2012 —
TELE-satellite International —
全球发行量最大的数字电视杂志
Natalino –
entuzjasta
techniki
Odbiera przy pomocy ośmiu czasz satelitarnych
Ogląda programy na trzech telewizorach wielkoekranowych
Zawsze kupuje najnowszy sprzęt
Jest świetnie zorientowany we wszystkich nowinkach
satelitarnych
Żyje szczęśliwie z żoną, która go wspiera i zachęca