240
TELE-satellite International — The World‘s Largest Digital TV Trade Magazine
— 1 -12/2012
DXer RAPORT Jack Moran, San Diego, USA
DX-man satelita
Jeden z pierwszych DX-manów
satelitarnych w USA
Regularnie nagrywa walki byków
Ma w domu własne studio
nagrań
Śledzi transmisje TV NASA
Barely recognizable from the
street Jack Moran’s 3.0-meter dish
in the yard of his home in Chula
Vista near San Diego in southern
California.