153
1 -12/2012 —
TELE-satellite International —
全球发行量最大的数字电视杂志
Niezależne sterowanie azymutem i elewacją
Upraszcza instalację systemów antenowych z
obrotnicami
Zabezpieczony przed przypadkowymi przesunięciami,
np. w czasie burzy
Pozwala na idealny odbiór nawet satelitów z inklinacją
Bardzo prosty w montażu